„Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki” - wernisaż wystawy

„Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki” - wernisaż wystawy
Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki

W dniu 3 września 2015 roku o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy ilustracji pt. „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki".
Wystawa, która prezentuje efekty pracy uczestników ubiegłorocznych Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów składa się z 50 prac 15 autorów. Są nimi wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy swoją twórczością nawiązują do dorobku i tradycji „polskiej szkoły ilustracji": Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz i Katarzyna Stanny.
Inspiracją do powstania ilustracji składających się na wystawę były zapomniane wiersze, bajki i opowiadania z przedwojennych czytanek, z których uczyły się nasze babcie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednym z podstawowych źródeł ilustrowanych tekstów był podręcznik szkolny Zofii Pfauówny i Stanisława Rossowskiego „Pierwsze czytania dla szkół powszechnych" Część druga dla oddziału trzeciego. Wydanie 6., Lwów 1928.
Wystawa ilustracji wzbogacona została o teksty w oryginalnym brzmieniu.
Wernisaż rozpoczął się od powitania zebranych, którego dokonała Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Wśród osób biorących udział w spotkaniu było liczne grono autorów prac prezentowanych na wystawie oraz uczestnicy odbywających się w tym czasie X Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów, a wśród nich Teresa Wilbik z Warszawy oraz Anna Sędziwy i Elżbieta Wasiuczyńska z Krakowa. Były też władze samorządowe Krasnobrodu w osobach burmistrza Kazimierza Misztala i doradcy burmistrza Janusza Osia, mieszkańcy Krasnobrodu i innych miejscowości oraz reprezentacja miejscowego zespołu folklorystycznego „Wójtowianie".
Na wernisażu nie mogło zabraknąć autorki projektu i kuratora wystawy Marii Grażyny Szpyra, która w swoim wystąpieniu wprowadziła w tematykę wystawy i przybliżyła ideę krasnobrodzkich spotkań twórczych ilustratorów. Nawiązując do przypadającego w tym roku jubileuszu 10. warsztatów przypomniała poprzednie ich edycje, wymieniając efekty tych spotkań w postaci licznych wystaw oraz publikacji książkowych. Podziękowała też osobom, dzięki którym tradycja krasnobrodzkich warsztatów się rozpoczęła i była kontynuowana, tj. zamojskim lekarzom - Jolancie Pielach i Jackowi Szpindzie, którzy również swoją obecnością zaszczycili uroczystość, ówczesnemu burmistrzowi Krasnobrodu Januszowi Osiowi oraz dyrekcji i pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wspomniała też o bieżących, jubileuszowych warsztatach, których tematem jest przypadająca w przyszłym roku 1050 rocznica chrztu Polski.
Następnie głos zabrał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który podziękował Pani Grażynie Szpyra oraz ilustratorom za ich działalność twórczą i artystyczną oraz promocję naszego miasta poprzez ilustracje, wystawy i publikacje książkowe. Do podziękowań dołączone były kwiaty, które Burmistrz wręczał wraz doradcą burmistrza Januszem Osiem. Burmistrz podziękował również dyrekcji i pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Ponadto wyraził nadzieję na kontynuację tych spotkań i zadeklarował pomoc w ich realizacji.
W imieniu ilustratorów głos zabrała Elżbieta Wasiuczyńska dziękując za możliwość spotkań twórczych, podkreśliła również szczególny charakter Krasnobrodu, w którym artyści dobrze się czują oraz ciepło i życzliwość jego mieszkańców.
Wzruszający moment, dla wszystkich znających Profesora Janusza Stannego, a szczególnie dla pani Teresy Wilbik - żony i pani Katarzyny Stanny - córki, nastąpił, gdy pani Marianna Olszewska - krasnobrodzka poetka, były wieloletni kierownik zespołu „Wójtowianie" przeczytała swój wiersz pt. „Do Profesora S.". Przywołał on wspomnienia o zmarłym niedawno profesorze Januszu Stannym - wybitnym artyście, pedagogu warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureacie wielu nagród i wyróżnień, współtwórcy „polskiej szkoły ilustracji", który od początku sprawował opiekę artystyczną nad krasnobrodzkimi warsztatami, a poza tym bywał tutaj wielokrotnie, dużo, dużo wcześniej jako uczestnik plenerów ilustratorów organizowanych przez BWA w Zamościu i szczególnie upodobał sobie nasze miasteczko.
Po oficjalnej części wernisażu oraz obejrzeniu wystawy jego uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas którego był czas na dzielnie się wrażeniami o wystawie i wspomnienia z wcześniejszych edycji warsztatów. Rozmowy i degustację umilały swoim śpiewem panie z zespołu „Wójtowianie". Warto tu dodać, że zespół od wielu lat towarzyszy ilustratorom podczas ich pobytów w Krasnobrodzie oraz wydarzeniom związanym z prezentacją ich twórczości zarówno w naszym mieście, jak i poza nim.
Poniżej wiersz, który został odczytany podczas wernisażu.

M. Czapla

Do Profesora S.

Tak nam Pana brak Profesorze
a Krasnobród kolory jakby stracił
na widok Twej osoby tak skromnej
czuliśmy się niezmiernie bogaci

Pański uśmiech przemieniał jesień w lato
czasem kpiący - humoru dodawał
gdyś przyjeżdżał do naszego miasteczka
bliżej nas wtedy była Warszawa

chaty roztoczańskie zgrzybiałe
ze starości jutra niepewne
dla pamięci potomnych zachowałeś
jak wspomnienie czułe i rzewne

czuliśmy się z Panem tak swojsko
czas wydał się dla nas łaskawszy
dziś zostały obrazy na płótnach
i Twa postać w naszych sercach na zawsze

Marianna Olszewska
13.02.2015r.

 

Galeria zdjęć


Goganet