X Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów

    W dniach od 29 sierpnia do 6 września 2015 roku odbywają się w Krasnobrodzie X Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów.

    Tematem pracy twórczej artystów jest przypadająca w przyszłym roku 1050 rocznica Chrztu Polski.

     W warsztatach uczestniczą polscy artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy z powodzeniem nawiązują do dorobku i tradycji „polskiej szkoły ilustracji": Teresa Wilbik, Krystyna Michałowska, Wanda Orlińska, Bogusław Orliński, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Marcolla, Anna Sędziwy, Elżbieta Wasiuczyńska, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Katarzyna Stanny, Stanisław Ożóg, Artur Gołębiowski.

     Tradycja organizacji warsztatów sięga roku 2006, kiedy to dzięki inicjatywie i zaangażowaniu zamojskich lekarzy Jolanty Pielach i Jacka Szpindy odbyły się pierwsze warsztaty. Ich kontynuacja możliwa była dzięki życzliwości ówczesnego burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia oraz osobistego zaangażowania i intensywnej pracy Marioli Czapla - dyrektora i pracowników Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

     Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawował przez wiele lat, zmarły niedawno, profesor Janusz Stanny - wybitny artysta, współtwórca „polskiej szkoły ilustracji", grafik, plakacista, rysownik, pedagog warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureat wielu prestiżowych nagród.

     Efekty spotkań twórczych są trudne do przecenienia. Są to przede wszystkim tematyczne kolekcje ilustracji m. in.: „Korczak i jego dzieło", „Pieśń ujdzie cało. Polskie pieśni patriotyczne", „Juliusz Słowacki", „Żywoty świętych", „O krasnoludkach i o sierotce Marysi", „Tam za dworem, za jeziorem. Polskie pieśni ludowe", „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki".

    Kolekcje te w formie wystaw prezentowane były w Krasnobrodzkim Domu Kultury, a potem w wielu rożnych placówkach kultury takich jak: galerie, domy i centra kultury, muzea, biblioteki na terenie całej Polski, ale także poza granicami kraju - w Instytutach Polskich w Pradze i Bratysławie.

     Podczas warsztatów były też organizowane indywidualne wystawy wybitnych polskich ilustratorów: prof. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego oraz Olgi Siemaszko.

   Często wystawom towarzyszyły katalogi - publikacje albumowe, które mogą funkcjonować jako samodzielne wydawnictwa.

      Warto wspomnieć też o „Sanatoryjnych spotkaniach ze sztuką" - warsztatach plastycznych dla dzieci, podczas których artyści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem  z kuracjuszami krasnobrodzkiego sanatorium. Były też spotkania ilustratorów z uczniami szkół z terenu gminy Krasnobród podczas prezentacji wystaw w KDK.

      Autorką projektu i kuratorem warsztatów jest Maria Grażyna Szpyra, która od ponad 30 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa), inicjatorka organizacji Ogólnopolskich Plenerów Ilustratorów organizowanych od 1984 przez BWA w Zamościu, którego była dyrektorem latach 1978-2000, laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ostatnio odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis". Obie nagrody otrzymała na wniosek artystów ilustratorów.

Uczestnicy X Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów w Krasnobrodzie

           


Goganet