XXVIII Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

XXVIII Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W piątkowe, upalne południe 28 sierpnia 2015 roku w centrum Krasnobrodu witaliśmy organizatorów i uczestników XXVIII Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. W naszym mieście była bowiem meta trzeciego etapu tego biegu. Wśród witających były władze samorządowe naszego miasta w osobach burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala, doradcy burmistrza Janusza Osia, a także mieszkańcy Krasnobrodu i goście przebywający tutaj na wypoczynku oraz zespół folklorystyczny „Wójtowianie", który niezmiennie od wielu lat gra i śpiewa dla zawodników kończących ten etap.
Bieg, to impreza organizowana od wielu lat przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu łącząca aktywność ruchową i sportową rywalizację z upamiętnieniem tragicznych wydarzeń naszego regionu z okresu II wojny światowej. To także wydarzenie integracyjne, w którym obok biegaczy, rolkarzy biorą udział również osoby niepełnosprawne na wózkach oraz osoby niewidome i niedowidzące.
W tym roku w biegu, którego łączny dystans wynosi 100 km ( I etap: Zamość - Zwierzyniec - 35 km, II etap: Zamość - Skierbieszów - 20 km, III etap: Zamość - Krasnobród - 35 km, IV etap: Zamość - kryterium uliczne im. Lucjana Ksykiewicza - 15 km) wzięło udział ponad 90 uczestników z Polski i z zagranicy. Po dotarciu na metę trzeciego, przedostatniego już etapu biegu, najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali dyplomy, nagrody i kwiaty, które wręczali: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, doradca burmistrza Janusz Oś i dyrektor biegu Tadeusz Lizut.
Wyniki III etapu XXVIII Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny z metą w Krasnobrodzie przedstawiają się następująco:

Kategoria: Mężczyźni
I miejsce - Siergiej Ukrainets
II miejsce - Dariusz Kustra
III miejsce - Krzysztof Pachuta

Kategoria: Kobiety:
I miejsce - Sylwia Bondyra
II miejsce - Aldona Uszyńska
III miejsce - Monika Wdowicz

Kategoria: Wózki Mężczyźni
I miejsce - Zbigniew Wandachowicz
II miejsce - Daniel Kukla
III miejsce - Robert Nowicki

Kategoria: Wózki Kobiety
I miejsce - Anna Orszowa
II miejsce - Monika Pudlis
III miejsce - Katarzyna Zubowicz

Kategoria: Niewidomi
I miejsce - Tomasz Chmurzyński
II miejsce - Jacek Ziółkowski
III miejsce - Krzysztof Badowski

Kategoria: Rolki Mężczyźni
I miejsce - Jakub Umer
II miejsce - Andrzej Parkot
III miejsce - Sebastian Mazurek

Kategoria: Rolki Kobiety
I miejsce - Wioletta Zaczłowska
II miejsce - Anita Parkot

Oprócz nagród regulaminowych, które trafiły do trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach, były również nagrody specjalne. Jedną z nich była nagroda dla najstarszego biegacza - Bronisława Mączki. Natomiast „słodka" nagroda w postaci tortu, która tradycyjnie już od wielu lat wręczana jest przez fundatora Janusza Szpyrę - cukiernika z Krasnobrodu powędrowała tym razem do najstarszego uczestnika biegu na rolkach, którym był Jan Kopyt. Nagrodę od Burmistrza Krasnobrodu otrzymał Zbigniew Olszewski - jedyny zawodnik będący mieszkańcem Krasnobrodu. Warto tu bowiem dodać, że w tegorocznym biegu uczestniczył jeszcze jeden zawodnik pochodzący z Krasnobrodu - Artur Roczkowski, ale od około 35 lat mieszkający na Śląsku, który w biegu reprezentował klub SBD Energetyk Rybnik.
Kiedy wszystkie nagrody zostały rozdane, uczestnicy i organizatorzy biegu wraz z władzami samorzadowymi Krasnobrodu przemaszerowali pod pomnik upamiętniający obrońców Ojczyzny z 1939 roku, gdzie delegacja władz miasta i uczestników biegu złożyły wiązanki.
Tym patriotycznym akcentem załończyło się tegorczne spotkanie z uczestnikami i organizatorami XXVIII Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Wszyscy rozstali się z nadzieją na kolejne spotkanie w przyszłym roku.
Mariola Czapla

Galeria zdjęć


Goganet