Promocja książki Mieczysława Kościńskiego

Promocja książki Mieczysława Kościńskiego
W niedzielne, upalne popołudnie 9 sierpnia 2015r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury spotkali się miłośnicy historii, aby wziąć udział w promocji książki „Z Odessy do Krasnobrodu", autorstwa Mieczysława Kościńskiego. W spotkaniu uczestniczyli : Kazimierz Misztal - burmistrz Krasnobrodu, Roland Wyrostkiewicz - przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, regionaliści z Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego, członkowie Warszawskiego Koła Zamościan, mieszkańcy Krasnobrodu oraz turyści. Na wstępie głos zabrała Mariola Czapla - dyr. KDK, która powitała zebranych i oddała głos Mieczysławowi Kościńskiemu, głównemu bohaterowi wydarzenia. Pan Kościński wyraził zadowolenie z uczestnictwa wielu miłośników lokalnej historii w promocji swej , już piętnastej książki oraz skupił się na prezentacji nowego dzieła. W Krasnobrodzie przebywali różni ludzie , którzy wpisali się w historię nie tylko naszego miasta, m.in.: Marysieńka Sobieska i jej mąż, król Jan III Sobieski, prezydent Polski - Ignacy Mościcki, kardynałowie, prymasi Polski - ks. Kardynał August Hlond, ks. Kardynał Stefan Wyszyński, ks. Kardynał Józef Glemp, a w 1918 r. przyjechał do Krasnobrodu doktor medycyny, regionalista Zygmunt Klukowski - urodzony w Odessie . Właśnie jego pobytowi, a trwał on niespełna rok, autor poświęcił publikację „Z Odessy do Krasnobrodu". Pan Kościński w swoim wystąpieniu skupił się na omówieniu miejsc w Krasnobrodzie, związanych z pobytem bohatera promowanej książki w naszym mieście, okolicznościach, które spowodowały opuszczenie Krasnobrodu przez znakomitego lekarza i regionalistę. A szkoda. Krasnobród dużo stracił poprzez wyjazd Klukowskiego z ziemi krasnobrodzkie do Szczebrzeszyna. Na pewno historia miasta wzbogaciła by się o cenne informacje spisywane przez Klukowskiego w jego Dziennikach z lat okupacji Zamojszczyzny (1939 - 1944). Kolejnym przystankiem w życiu dra Klukowskiego stał się Szczebrzeszyn, w którym ma powstać jego muzeum. Należy mieć nadzieję, że muzeum uwzględni także wątek krasnobrodzki z życia lekarza. Książka została także wzbogacona zdjęciami i artykułami z czasopism lokalnych. W dalszej części spotkania z autorem głos zabrał regionalista Stanisław Greszta, który zaproponował, aby Rada Miasta Krasnobród podjęła uchwałę o przyznawaniu osobom zasłużonym dla ziemi krasnobrodzkiej wyróżnienia typu „Zasłużony dla Krasnobrodu". Takie wyróżnienie otrzymał kiedyś Kazimierz Fudakowski - dawny właściciel dóbr krasnobrodzkich. Zdaniem pana Greszty Mieczysław Kościński to „potęga regionalistów lubelskich", dlatego też jego działania powinny być zauważone przez władze samorządowe Krasnobrodu. Pozytywnie do zdania p. Greszty odniósł się Burmistrz Krasnobrodu, który ceni sobie to, że p. Kościński stara się zapełnić czyste karty historii Krasnobrodu na łamach swoich publikacji i zapewnił o wsparciu w tym heroicznym i nietuzinkowym dziele. Po części głównej spotkania można było nabyć promowaną książkę oraz inne publikacje autorskie, uzyskać dedykację oraz porozmawiać z autorem i skosztować słodkich przysmaków. Mieczysław Kościński ma nadzieję, że ta publikacja dostarczy materiału do zadumy nad bogatą przeszłością miasteczka. Należy życzyć panu Mieczysławowi zdrowia i wytrwałości we wzbogacaniu historii Krasnobrodu o istotne wydarzenia w celu utrwalenia dla przyszłych pokoleń. Podziękowania należą się też pani Marioli Czapli oraz pracownikom KDK za udostępnienie swojej placówki oraz przygotowanie tego i spotkania.
Alina Słota

 

Galeria zdjęć


Goganet