Prtzetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych w Krasnobrodzie nad zalewem

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych w Krasnobrodzie nad zalewem. 

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć pod adresem:

http://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86&p1=szczegoly&p2=39932

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie  Miejskim, pok. Nr 9 tel. 846607691.

 

Zapraszamy do przystąpienia do przetargów.


Goganet