Spotkanie z Nordic Walking w Krasnobrodzie

Spotkanie z Nordic Walking w Krasnobrodzie

     W sobotę 9 maja 2015r. o godz. 15.00 na terenie krasnobrodzkiego zalewu przy basenach na wyspie rozpoczęło się „Spotkanie z Nordic Walking" zorganizowane w ramach inicjatywy „Aktywne spotkania z naturą", która uzyskała wsparcie w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie", realizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł", Powiat Zamojski i Krasnobrodzki Dom Kultury.

        W ramach spotkania zaplanowano szkolenie i instruktaż z zasad właściwego uprawiania tej aktywności, którą przeprowadził doświadczony instruktor Nordic Walking Roland Wyrostkiewicz, pełniący jednocześnie funkcję sędziego głównego zawodów, które odbyły się w ramach tego spotkania. Po szkoleniu i rozgrzewce odbył się treningowy spacer z uwzględnieniem wszystkich uzyskanych informacji.

       Kulminacyjnym punktem tego spotkania, który dostarczył najwięcej emocji były Zawody Nordic Walking o Puchar Starosty Zamojskiego. Trasa zawodów o długości 3 km  prowadziła wokół obu połączonych zalewów. Zawody odbyły się w pięciu  kategoriach: I - Dzieci i młodzież do lat 16, II - Kobiety do lat 55, III - Mężczyźni do lat 55, IV - Kobiety pow. 55 lat, V - Mężczyźni powyżej 55 lat.

     Cieszy fakt, że na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu mieszkańców miasta i gminy Krasnobród z burmistrzem Kazimierzem Misztalem i doradcą burmistrza Januszem Osiem na czele, ale również reprezentanci innych miejscowości (Zamość, Stoczek Łukowski, Tomaszów Lubelski/Warszawa, Szczebrzeszyn). W sumie w „Spotkaniu z Nordic Walking" wzięło udział ponad 50 osób, spośród, których w zawodach uczestniczyło 45. Na uznanie zasługuje fakt iż w tej aktywnej formie spotkania z naturą wzięła udział liczna reprezentacja pań z Majdanu Małego - miejscowości, w której zrodziła się inicjatywa aktywizacji społeczeństwa poprzez realizację projektu.

         Warto też dodać, że znaczna część uczestników tego spotkania po raz pierwszy miała okazję posłuchać informacji o Nordic Walking i spacerować z kijami. Dla tych osób organizatorzy zabezpieczyli odpowiednią liczbę kijów.

         Najszybciej trasę "Zawodów Nordic Walking o Puchar Starosty Zamojskiego" pokonał i jako pierwszy metę przekroczył Krzysztof Czapla z Krasnobrodu. A oto wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria I - Dzieci i młodzież do lat 16

I miejsce - Mateusz Przytuła - Krasnobród

II miejsce - Mateusz Gromek - Majdan Wielki

III miejsce - Agnieszka Kowalczuk - Krasnobród

IV miejsce - Natalia Kulas - Majdan Mały

V miejsce - Eryk Greszta - Krasnobród

VI miejsce - Grzegorz Adamczuk - Majdan Wielki

 

Kategoria II - Kobiety do lat 55

I miejsce - Sylwia Majdanik - Tomaszów Lubelski /Warszawa

II miejsce - Maria Kopczyńska - Majdan Mały

III miejsce - Joanna Koza - Hutków

IV miejsce - Olimpia Garbacz - Krasnobród

V miejsce - Gabriela Presz - Majdan Mały

VI miejsce - Jolanta Klejny - Krasnobród

 

Kategoria III - Mężczyźni do lat 55

I miejsce - Krzysztof Czapla - Krasnobród

II miejsce - Tomasz Gębka - Krasnobród

III miejsce - Zdzisław Herman - Zamość

IV miejsce - Kazimierz Misztal - Krasnobród

V miejsce - Janusz Oś - Krasnobród

 

Kategoria IV - Kobiety pow. 55 lat

I miejsce - Grażyna Popczak - Krasnobród

II miejsce - Barbara Handke - Majdan Mały

III miejsce - Krystyna Ptasińska - Stoczek Łukowski

IV miejsce - Krystyna Murzacz - Krasnobród

 

Kategoria V - Mężczyźni powyżej 55 lat

I miejsce - Edmund Roczkowski - Krasnobród

II miejsce - Józef Garbacz - Krasnobród

                 

      Po pokonaniu trasy zawodów na uczestników „Spotkania z Nordic Walking" czekało rozpalone ognisko, przy który można było upiec kiełbaskę i skorzystać z poczęstunku, a tym samym uzupełnić stracone podczas treningu i zawodów kalorie.

      Na zakończenie tego spotkania odbyło się podsumowanie zawodów i wręczenie pucharów ufundowanych przez Starostę Zamojskiego dla zdobywców pierwszych miejsc  w poszczególnych kategoriach, dyplomów oraz upominków przekazanych przez Burmistrza Krasnobrodu.

     Nagrody wręczali burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i Janusz Oś, który jako radny powiatowy reprezentował Starostę Zamojskiego.

      Podsumowując „Spotkanie z Nordic Walking" Burmistrz Krasnobrodu serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i zadeklarował kontynuację spotkań, podczas których będzie okazja do aktywnego wypoczynku (Nordic Walking, biegi, jazda na rowerze i itp.). Zaprosił też do  uczestnictwa w najbliższej imprezie „Majówka z Nordic Walking na Roztoczu" organizowanej przez LGD „Nasze Roztocze". W ramach tego cyklu rajd Nordic Walking w Krasnobrodzie odbędzie się w dniu 30 maja o godz. 15.00.

Galeria zdjęć


Goganet