Dostosowanie pomieszczeń przedszkola samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony p.poż. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 22-440 Krasnobród do wymogów ochrony p.poż. w zakresie zawartym w decyzji

Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

 

W załącznikach znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 131325 -2015 w dniu 04.09.2015r. (PDF)

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP 230962  -2015 w dniu 04.09.2015r. (PDF)

1. Wzór oferty oraz Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (WORD).

2. Wzory oświadczeń i dokumentów do wykorzystania (WORD)

 

 

Pliki do pobrania


Goganet