XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” – eliminacje Powiatu Zamojskiego

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” – eliminacje Powiatu Zamojskiego
   12 marca 2015r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"
   Organizatorami konkursu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Zamościu, które było jednocześnie fundatorem nagród, oraz Krasnobrodzki Dom Kultury.
    Kilka dni przed otwarciem wystawy Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca - Elżbieta Gnyp artystka malarz, Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Zamościu
Członkowie:
1. mł. bryg. Andrzej Szozda - Komenda Miejska PSP Zamość
2. Mariola Czapla - Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
dokonała oceny rekordowej ilości, 312 prac plastycznych zgłoszonych z terenu Powiatu Zamojskiego.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców i wyróżnionych.

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce - Nikola Nowicka- Szkoła Filialna w Ruszowie
II miejsce - Kacper Gałka - Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
III miejsce - Kacper Bondyra - Szkoła Filialna w Ruszowie
IV miejsce - Emilia Sawka - Szkoła Podstawowa w Łabuńkach I
V miejsce - Zuzanna Wilk - Szkoła Podstawowa w Mokrem
WYRÓŻNIENIA:
Jan Kostrubiec - Szkoła Filialna w Ruszowie
Eliza Maciocha - Szkoła Filialna w Wytłoczce
Kamila Szyduczyńska - Szkoła Podstawowa nr. 3 w Szczebrzeszynie
Emilia Bryk - Szkoła Podstawowa w Ruszowie
Anna Dudzicz - Zespół Szkół w Płoskiem
Mateusz Magdziak - Szkoła Filialna w Ruszowie
Jakub Salomon - Szkoła Podstawowa w Złojcu
Paulina Pyś - Szkoła Filialna w Ruszowie
II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce - Natalia Misztal - Zespół Szkół w Wysokiem
II miejsce - Gabriela Dudek - Szkoła Podstawowa w Wielączy
III miejsce - Weronika Gałan - Szkoła podstawowa w Zwierzyńcu
IV miejsce - Aleksandra Bełz - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
V miejsce - Mateusz Gryciuk - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Karpińska - Szkoła Podstawowa w Skierbieszowie
Katarzyna Trąba - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
Weronika Puchacz- Zespół Szkół w Wysokiem
Zuzanna Skrzyńska - Zespół Szkół w Grabowcu
Patryk Małecki - Zespół Szkół w Żdanowie
III grupa - uczniowie gimnazjów
I miejsce - Anna Badowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
II miejsce - Karolina Jabłońska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
III miejsce - Paweł Noga - Gimnazjum w Zubowicach
WYRÓŻNIENIA:
Wiktoria Bojar - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
Gabriel Zając - Gimnazjum w Zubowicach
Sandra Skrzypa - Zespół Szkół w Wysokiem
IV grupa - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno--wychowawczych świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)
W tej kategorii prace nie wpłynęły.
   Wszyscy laureaci i wyróżnieni wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, tam spotkanie rozpoczęła dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury - Mariola Czapla, która powitała wszystkich przybyłych.
    Następnie głos zabrali: Wicestarosta Zamojski Kazimierz Mielnicki i Komendant Miejski PSP Jacek Sobczyński, którzy skierowali do młodych artystów gratulacje i słowa uznania dziękując im także za liczny udział w konkursie i zainteresowanie tematem.
    Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród i wyróżnień oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

Galeria zdjęć


Goganet