Promocja książki "Krasnobrodzkie klimaty"

Promocja książki "Krasnobrodzkie klimaty"


W dniu 8 lutego 2015 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się promocja najnowszej książki Marianny Olszewskiej pt. „Krasnobrodzkie klimaty" połączona z występem Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie"
Marianna Olszewska
Urodziła się 8.09.1948r. we wsi Tarzymiechy w pow. krasnostawskim. Z zawodu nauczycielka. Ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie. Mieszka w Krasnobrodzie.
Była współzałożycielką i członkinią, a także przez pewien czas kierownikiem zespołu folklorystycznego „Wójtowianie", dla którego pisała też piosenki i komponowała melodie.
Wydała kilka tomików poetyckich: „Smak jesiennych poziomek" (2001), „Spacerkiem" (2004), „Z niebem w oczach" (2009). Jej wiersze drukowane były na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej", w antologii poezji religijnej dla dzieci „Promyki dobroci i radości" (Nowy Sącz 2005), a także przetłumaczone na język ukraiński i wydane w zbiorach poezji ukraińskiej poetki Nadii Panczuk. W roku 2008 ukazało się drugie wydanie „Smak jesiennych poziomek".

Krasnobrodzkie klimaty
„Masz więc, Czytelniku, przed sobą książkę inną niż moje dotych¬czasowe książki. Oprócz wierszy, legend i innych tekstów znajdziesz tu zbiór pieśni i piosenek wyrosłych z tej ziemi, z miłości do niej i jej piękna, z myślą o niej, o ludziach, którzy tu żyją i pracują a także o tych, którzy tu odpoczywają doświadczając jej gościnności. Moż¬na by rzec, że jest to wyśpiewana historia tej ziemi - ta najnowsza i ta dawniejsza; czasem na smutno a czasem na wesoło.
Są tu pieśni, które sławią nie tylko Krasnobród, ale i całą Ziemię Zamojską, przecudne roztoczańskie pagórki, lasy, pola i wody; pieśni ku czci Pani Roztocza i św. Rocha - patrona uroczego zakątka Krasnobrodu.
Grane i śpiewane przez folklorystyczny zespół „Wójtowianie" cie¬szą słuchaczy swoją treścią, melodią, myślą lub dowcipem przy róż¬nych okazjach: uroczystościach świeckich i religijnych, imprezach, spotkaniach, ogniskach, przeglądach i festiwalach.
Czasami ich słowa trafiały - zapisane na luźnych kartkach - w czyjeś ręce, czasem ktoś zabierał je ze sobą na pamiątkę spotkania z zespołem. Wszystko było takie ulotne. Zrodziła się zatem myśl, aby je spisać, żeby przetrwały - nie tylko w kronice zespołu - jako dowód żywej kultury naszych czasów na Krasnobrodzkiej Ziemi".

Fragment „Przedmowy" z książki M. Olszewskiej „Krasnobrodzkie klimaty"

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zebranych, którego dokonała autorka tej relacji. Wśród zaproszonych gości byli: wicestarosta zamojski Kazimierz Mielnicki z Małżonką, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, ks. prałat Roman Marszalec, proboszcz Parafii Św. Opatrzności Bożej w Bondyrzu ks. Paweł Słonopas, rodzina i przyjaciele Autorki, mieszkańcy Krasnobrodu i innych miejscowości oraz Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie".
Po powitaniu głos zabrała Marianna Olszewska, która opowiedziała o swojej nowej publikacji, a także zaprezentowała kilka zawartych w niej utworów poetyckich i fragmentów prozy.
Opowieści te przeplatane były piosenkami pięknie wykonanymi przez Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie". Teksty piosenek, które zebrane zostały w książce „Krasnobrodzkie klimaty" to nietypowa, ale bardzo ciekawa forma prezentacji i promocji uroków Krasnobrodu i Roztocza.
Po tej, wzruszającej, czasami humorystycznej słowno-muzycznej uczcie duchowej przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrali: Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, ks. prałat Roman Marszalec i wicestarosta zamojski Kazimierz Mielnicki. Były też kwiaty i podziękowania od „Wójtowian" i Dyrektora KDK.
Wszyscy wyrazili słowa uznania i podziękowania za najnowszą książkę oraz za dotychczasową działalność Pani Marianny Olszewskiej i życzyli jej dalszych sukcesów oraz kolejnych publikacji. Do podziękowań dołączone były bukiety kwiatów.
Kiedy wszyscy chętni, oficjalnie lub mniej oficjalnie, złożyli już gratulacje zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Przy tym była też okazja do indywidualnych rozmów z Autorką i otrzymania wpisu do książki.

M. Czapla

 


Galeria zdjęć


Goganet