"Grymasy Królewny Kasi" - przedstawienie teatralne dla dzieci

"Grymasy Królewny Kasi" - przedstawienie teatralne dla dzieci
Jak co roku Krasnobrodzki Dom Kultury na okres ferii zimowych przygotował bogatą ofertę zajęć, z których mogą korzystać uczniowie podczas dni wolnych od nauki szkolnej.
W ramach tegorocznych ferii, których współorganizatorem jest także Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna oprócz propozycji zajęć aktywizujących i rozwijających indywidualne zainteresowania i pasje, odbyło się także przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA" z Krakowa.
Spektakl miał miejsce 4 lutego w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Przedstawienie tematycznie nawiązywało do zasad dobrego wychowania i zdrowego stylu życia. Jednak profilaktyczne przesłanie bajki nie wpłynęło na jej atrakcyjność.
Inscenizacja dostarczyła zarówno małym jak i starszym odbiorcom, których nie brakowało wśród publiczności wiele humoru i pozytywnych wrażeń. Wszyscy chętnie i aktywnie brali udział w dialogu z aktorami, który był nieodłączną częścią inscenizacji.
Główną postacią bajki była Królewna Kasia, która nie przestrzegała zasad grzeczności i dobrego wychowania. Swoim grymaśnym i nagannym zachowaniem próbowała wymusić na otoczeniu spełnienie swych zachcianek i żądań. Dla małych widzów był to doskonały przykład ja nie należy się zachowywać. Postać Katarzyny pokazała młodej publiczności jak ważne jest w codziennym życiu panowanie nad swoimi czynami i zachowaniami.
Dzieci miały możliwość samodzielnego wyciągnięcia wniosków z zachowania grymaśnej królewny oraz zaproponowania rozwiązań, które pomogłyby jej żyć lepiej. Cel ten został osiągnięty, ponieważ młodzi odbiorcy wykazali się ogromną aktywnością i gotowymi receptami na lepsze życie.
Gromkie brawa i uśmiech na twarzach publiczności był chyba najlepszą recenzją i nagrodą dla przybyłych z Krakowa aktorów

Galeria zdjęć


Goganet