Święto patriotyczne w Lasowcach

Święto patriotyczne w Lasowcach

  W dniu 4 lutego 2015 roku, w 72. Rocznicę bitwy stoczonej przez żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami, w miejscowości Lasowce odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne. Ich organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Burmistrz Krasnobrodu.
Uroczystość zgromadziła wielu uczestników. Do Lasowiec przyjechali kombatanci wraz z pocztami sztandarowymi ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość na czele z wiceprezesami - por. Andrzejem Jaroszyńskim i mjr Tadeuszem Kopciem oraz z Kół Rejonowych z Tyszowiec, Józefowa, Skierbieszowa, Grabowca, Uchań i Krasnobrodu. Wraz z kombatantami w uroczystościach patriotycznych udział wzięli także Elżbieta Pyrek i Leszek Herda - przedstawiciele biura poselskiego posła na Sejm RP Mariusza Grada oraz przedstawiciele służb mundurowych. Wojsko Polskie reprezentowali - kpt. Adam Pazyna - przedstawiciel dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oraz por. Michał Żak i por. Marcin Firlejczyk, Policję - podinsp. Andrzej Mioduna - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu i nadkom. Adam Kowal - kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie, Służbę Więzienną - delegacja Zakładu Karnego w Zamościu z dyrektorem mjr Krzysztofem Stefanowskim na czele oraz byli dyrektorzy tego Zakładu - płk. Marian Puszka i dr Ryszard Maleszyk, Roztoczański Park Narodowy - dyrektor Zdzisław Strupieniuk i z-ca dyrektora Jan Smoła, Nadleśnictwo Zwierzyniec - Tadeusz Nieczaja i Grzegorz Szewc.
Wśród zaproszonych gości był również Przemysław Cieszkowski - kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu reprezentujący Wojewodę Lubelskiego oraz władze samorządowe: Kazimierz Mielnicki - wicestarosta zamojski, Krzysztof Rusztyn - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego reprezentujący prezydenta Miasta Zamość, wójtowie gmin Krynice - Janusz Bałabuch i Grabowiec - Waldemar Greniuk oraz Piotr Szmidt - sekretarz gminy Adamów. W uroczystościach uczestniczyli także: Franciszek Cieplak - prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, dyrektorzy jednostek samorządowych i zakładów z terenu gminy Krasnobród, delegacje szkół z terenu gminy Krasnobród wraz z pocztami sztandarowymi, harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg" z Suśca z podharcmistrzem Anną Rojek oraz harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" z Krasnobrodu wraz ze szczepowym Józefem Wryszczem, strażacy oraz mieszkańcy Lasowiec i okolicznych miejscowości.
Duchowieństwo reprezentowali ks. Paweł Słonopas - proboszcz parafii Św. Opatrzności Bożej w Bondyrzu oraz ks. dr Franciszek Kościelski z Parafii Narodzenia NMP w Narolu. Gospodarzy uroczystości reprezentowali Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal oraz Doradca Burmistrza Janusz Oś.
Patriotyczne święto w Lasowcach uświetniła swoją obecnością kompania honorowa Wojska Polskiego z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oraz Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Uroczystości rozpoczęły się od ceremoniału wojskowego, który poprowadził dowódca kompanii honorowej por. Michał Żak, a następnie wszystkich zebranych powitał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Okolicznościowe przemówienie wygłosił por. Andrzej Jaroszyński - wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość przedstawiając zebranym historię tragicznych wydarzeń sprzed 72 laty jakie miały miejsce pod Lasowcami.
W dalszej części uroczystości zaprezentowana została krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Wiersze i piosenki wykonali: Gabrysia Dobek, Martyna Przytuła i Kacper Kuryło. Gościnnie wystąpił także Kamil Krawczyk - harcerz 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg" z Suśca, który zaśpiewał „Skautową lilijkę".
Po części artystycznej rozpoczęła się Msza św. w intencji poległych pod Lasowcami sprawowana przez ks. Pawła Słonopasa i ks. Franciszka Kościelskiego, który wygłosił homilię.
Następnie por. Marcin Firlejczyk odczytał Apel Poległych, który zakończony został salwą honorową. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości blisko 30 zgromadzonych na uroczystości delegacji złożyło wieńce i wiązanki przed pomnikiem.
Rocznicowe uroczystości patriotyczne w Lasowcach zakończyły się spotkaniem przy ognisku i poczęstunkiem.

 

Galeria zdjęć


Goganet