Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Krasnobród , Grabnik, Majdan Wielki i Hucisko

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie  internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP   w dniu 26.11.2014r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży położonych w  miejscowości Krasnobród , Grabnik, Majdan Wielki i Hucisko  stanowiących własność  Gminy Krasnobród.
Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo  /były właściciel lub jego spadkobiercy/ w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. /Dz.U z 2010r. nr.102, poz.651 z póź.zm./  upływa z dniem
9 stycznia  2015r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Pliki do pobrania


Goganet