REMONT DROGI W BORKACH - Przetarg nieograniczony

 

PRZETAG NIEOGRANICZONY

 Remont drogi w Majdanie Wielkim.Modernizacja drogi

gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo BORKI) od km

0+238,00 do km 0+498,50. (ETAP DRUGI)

 

1) Dokumentacja budowlana - stanowiąca opis przedmiotu zamówienia;

2) Ogłoszenie o zamówieniu

3) SIWZ wraz z załącznikami

 

Pliki do pobrania


Goganet