LICYTACJA ELEKTRONICZNA - Remont drogi w Potoku Senderkach L-269 2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Licytacja elektroniczna identyfikator „L-269-2014 - Remont drogi w Potoku Senderkach ". Numer ogłoszenia w BZP: 289064 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

 

Dokumentacja zgłoszeniowa robót:

Remont drogi gminnej nr 110872L we wsi Potok Senderki.

Dokumentacja zgłoszeniowa została opracowana na wykonanie remontu drogi gminnej nr 110 872L na odcinku 600m. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu odcinka o długości 400m od km 0+000,00 do km 0+400,00m (ETAP 1). Roboty na odcinku od km 0+400,00 do 0+600,00 nie będą realizowane przez Inwestora w 2014r. i nie stanowią przedmiotu zamówienia..

Formularze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczeń. 

Pliki do pobrania


Goganet