ROBOTY SANITARNE NA TERENIE GMINY KRASNOBRÓD - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

 
RGGKiI 271.19.2014
Roboty sanitarne na terenie Gminy Krasnobród
Licytacja o identyfikatorze L- 259-2014 Roboty sanitarne na terenie gminy Krasnobród.
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 273630-2014 z dnia 18.08.2014r.
1) Odprowadzenie wód powierzchniowych w miejscowości Majdan Wielki;
2) Budowa kanalizacji burzowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Wiśniowej i Kalinowej w Krasnobrodzie.
3) Sieć wodociągowa z przyłączami dla ul. Świerkowej w miejscowości Krasnobród (według projektu zasadniczego).
4) Sieć wodociągowa z przyłączami dla ul. Świerkowej w miejscowości Krasnobród (według projektu uzupełniającego).

Pliki do pobrania


Goganet