Remont drogi w Majdanie Wielkim i remont drogi w Potoku Senderkach - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Licytacja elektroniczna identyfikator „L-255-2014 - Remont dróg w Potoku Senderkach i Majdanie Wielkim". Numer ogłoszenia w BZP: 271256 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

Projekt budowlano-wykonawczy:

Remont (modernizacja ) drogi gminnej nr 110864L w miejscowości BORKI.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (modernizacji) drogi gminnej nr 110864L w miejscowości Borki od km 0+238,00 do 0+498,50 (ETAP 2). Odcinek od km 0+000 do km 0+238,00 został zrealizowany przez Inwestora w 2013r. i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

 


Dokumentacja zgłoszeniowa robót:

Remont drogi gminnej nr 110872L we wsi Potok Senderki.

Dokumentacja zgłoszeniowa została opracowana na wykonanie remontu drogi gminnej nr 110 872L na odcinku 600m. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu odcinka o długości 400m od km 0+000,00 do km 0+400,00m (ETAP 1). Roboty na odcinku od km 0+400,00 do 0+600,00 nie będą realizowane przez Inwestora w 2014r. i nie stanowią przedmiotu zamówienia..

Formularze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczeń. 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP: 271256 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

 

Pliki do pobrania


Goganet