Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Krasnobród oraz Majdan Skierbieszowski i Sady

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie i Urzędu Gminy Skierbieszów oraz na stronie  internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP   w dniu 01.08.2014r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży położonych w  miejscowości Krasnobród oraz Majdan Skierbieszowski i Sady gm.Skierbieszów  stanowiących własność  Gminy Krasnobród.
Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo /były właściciel lub jego spadkobiercy/ w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. /Dz.U z 2010r. nr.102, poz.651 z póź.zm./ upływa z dniem 15  września  2014r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Pliki do pobrania


Goganet