Świadczenie usługi promocyjnej projektu pt. WSPÓŁPRACA GMINY KRASNOBRÓD

Świadczenie usługi promocyjnej projektu pt. Współpraca gminy KRASNOBRÓD, SOLEC ZDRÓJ i RYMANÓW w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka działanie 1.4. Promocja i Współpraca.   

 

 

Dokumenty zawarte w załącznikach dostępnych w zakładce:

1) Ogłoszenie o zamówieniu identyfikator: 2014/S105-186166 - z dnia 03.06.2014

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu identyfikator: 2014/S108-190136 - z dnia 06.06.2014r.  

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzami druków niezbędnych do złożenia  oferty. 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami składanymi przez Wykonawców dotyczącymi dokładnego określenia terminu w jakim Zamawiający oczekuje emisji spotów reklamowych informujemy iż ze względu na prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze tkzw. europejskiej zawarcie umowy z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie mogło nastąpić (w przypadku gdy Wykonawcy nie będą korzystali ze środków ochrony prawnej) około 20 lipca 2014r. Z uwagi, że okres rzeczowego zakończenia projektu upływa w dniu 31 lipca 2014r. emisja spotu może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy a wskazane jest by została zakończona najpóźniej w dniu 31 lipca bieżącego roku.

 

Pliki do pobrania


Goganet