LICYTACJA ELEKTRONICZNA identyfikator L-212-2014- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela

 

 

LICYTACJA ELEKTRONICZNA dla operacji:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród w ulicy Lelewela.

(licytacja o identyfikatorze L-212 -2014 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela)

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP   144323 -2014 z dnia 03.07.2014

Ogłoszenie z platformy licytacji elektronicznych - identyfikator L- 212 -2014 opublikowane w dniu 03.07.2014r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Projekt budowlano-wykonawczy:Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie Gm. Krasnobród dla kanału: K2-K13, K65-K5, K6B-K6, K13-K20, K30 - K16, K81-K30, K36A-K20

2) Projekt budowlano - wykonawczy:  Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie Gm. Krasnobród dla kanału: K20 - K27, K27-Kistn. K44 - K23, K54-K27, K60 - K57   

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załączone przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia a posiadają charakter wyłącznie pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej. 

 

Pliki do pobrania


Goganet