Ustny przetarg nieograniczony na wynajem przystani dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) w sezonie turystycznym 2014r. zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie

Burmistrz  Krasnobrodu ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na wynajem  przystani dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) w sezonie turystycznym 2014r. zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie:  
1.Stanowisko przystani nr II o długości  pomostu 30mb .-  wywoławczy czynsz za wynajem-1300,00zł.(netto) za cały sezon turystyczny,
2. Stanowisko przystani nr III o  długości  pomostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wynajem-1300,00zł(netto). za cały sezon turystyczny,
3. Stanowisko przystani nr IV o długości  pomostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wynajem-1000,00zł.(netto) za cały sezon turystyczny,
4. Stanowisko przystani nr V o długości  pomostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wynajem-1000,00zł.(netto) za cały sezon turystyczny,
5. Stanowisko przystani nr VI o długości  pomostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wynajem-1000,00zł.(netto) za cały sezon turystyczny,
6. Stanowisko przystani nr VII o długości pomostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wynajem-1000,00zł.(netto). za cały sezon turystyczny,
Przetarg odbędzie się w dniu  11 czerwca 2014r. o godz.1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z określeniem numeru stanowiska  przystani należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerwca 2014r.  na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003  w Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie.
Osobie, która przetarg wygrała nie stawi się do zawarcia umowy najmu , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie , pokój nr 9 , tel.0-84 6607691
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 9 maj  2014r.

Goganet