Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MERCEDES – BENZ

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MERCEDES – BENZ .
Marka samochodu: MERCEDES – BENZ
Typ/model: SPRINTER 413 CDI
Numer identyfikacyjny: WDB9046631R768096
Rodzaj pojazdu: AUTOBUS
Nr rejestracyjny: LZA 8M33
Rok produkcji: 2005
Pojemność skokowa: 2148,00cm3  
Cena wywoławcza – 49 000,00zł. (brutto)
Wysokość postąpienia: 500,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014r. o godz.1000  w Urzędzie Miejskim  w Krasnobrodzie , ul.3 Maja 36.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,00zł. Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na  konto  depozytowe Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie do dnia
20.05. 2014r.

    Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach od
1000 – 1300  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.

    Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są posiadać: dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
    Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium wpływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w terminie do 27.05. 2014r.
Burmistrz Krasnobrodu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Goganet