ZAMÓWIENIE NA WIATY PRZYSTANKOWE

                                                 Krasnobród dnia 2014.04.04

RGGKiI 271.8.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W oparciu o art. 33 i 34 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zapraszam Wykonawców do złożenia oferty na:

Dostawę wiat przystankowych dla Gminy Krasnobród.

 

1)Sugerowany termin dostawy wiat: 30 maja 2014r.

2) Parametry techniczne wiat:

- długość wiaty w ścianie tylnej nie mniej niż - 3,0m;

- szerokość boku u podstawy nie mniej niż  1,1m;

- dach z poliwęglanu przyciemnianego LTC brąz;

- pokrycie ściany tylnej i ścian bocznych z blachy trapez TRB 18 fabrycznie powlekanej górą szklenie szkłem bezpiecznym typu laminat;

- szkielet konstrukcji wykonany ze stalowych profili zamkniętych;

- ławka drewniana na całej długości wiaty;

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Proszę o przygotowanie oferty w dwóch wariantach:

WARIANT 1

Dostawa 3 szt.  wiat   (wraz z fundamentami punktowymi) + koszt transportu (bez kosztów montażu)

Opcja 1 - profile konstrukcji  stalowe ocynkowane i malowane

Opcja 2 - profile stalowe konstrukcji nieocynkowane i malowane  

 

WARIANT 2

Dostawa 4 szt. wiat (wraz z fundamentami punktowymi) + koszt transportu (bez kosztu montażu) 

Opcja 1 - profile konstrukcji ocynkowane i malowane

Opcja 2 - profile stalowe konstrukcji nieocynkowane i malowane 

 

Wykonawcy zainteresowani dostawą wiat  oferty zobowiązani są przesłać na adres e-mail Zamawiającego um@krasnobrod.pl  lub faksem na numer 084 660-7691 do 2 w terminie do dnia 08.04.2014r. 

 

Burmistrz Krasnobrodu

mgr Wiesław CHMIELOWIEC 

 

 

 

 


Goganet