OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hutkowie. Planowana jest AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym.

Zaplanowana jest dogrywka w formie AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 

Nazwa zamówienia: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HUTKOWIE. 

 

1) Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.

2) Druk wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3) Wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę.

 

 

Pliki do pobrania


Goganet