Realizacja operacji: Remont budynku z przeznaczeniem na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki. Zamówienie publiczne w trybie Licytac ji elektronicznej. LICYTACJA o identyfikatorze L-85-2014

 

 Realizacja operacji: Remont budynku z przeznaczeniem na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA o identyfikatorze L-85-2014

 

 Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 77164-2014 data zamieszczenia 07.03.2014r. 

 


Goganet