ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU LICYTACJI ELEKTRONICZNYCHo identyfikatorach: L-57-2014 Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym; L-59-2014 Modernizacja świetlicy w Malewszczyźnie, L-61-2014 Modernizacja pomieszczeń OSP

                            Krasnobród 2014-03-06

RGGKiI  271.2. 2014Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania
 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na:


„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie" Licytacja L-59-2014

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:


Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie licytacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęły mniej niż  dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

 
Uzasadnienie prawne:

Unormowane jest w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis prawny zawarty w ustawie nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kiedy wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Burmistrz Krasnobrodu
mgr Wiesław CHMIELOWIEC
                              Krasnobród 2014-03-06

RGGKiI  271.3. 2014Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania
 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na:


„Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym" Licytacja L-57-2014

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:


Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie licytacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęły mniej niż  dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

 
Uzasadnienie prawne:

Unormowane jest w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis prawny zawarty w ustawie nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kiedy wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Burmistrz Krasnobrodu
mgr Wiesław CHMIELOWIEC
                             Krasnobród 2014-03-06

RGGKiI  271.4. 2014Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania
 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na:
„Modernizacja pomieszczeń OSP" - Licytacja L-61-2014

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:


Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie licytacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęły mniej niż  dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

 
Uzasadnienie prawne:

Unormowane jest w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis prawny zawarty w ustawie nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kiedy wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Burmistrz Krasnobrodu
mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 


Goganet