Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

Pliki do pobrania


Goganet