Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Krasnobród i Grabnik stanowiących własność gminy Krasnobród

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Krasnobród i  Grabnik stanowiących własność gminy Krasnobród.

1.Działka nr 519/4 o pow.0,1113ha w miejscowości Krasnobród przy ul.Łąkowej
cena wywoławcza       -    56 949,00zł w tym 23% podatku VAT
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową i usługową.
2.Działka nr 519/5 o pow.0,1129ha w miejscowości Krasnobród przy ul.Łąkowej
        cena wywoławcza          -    57 774,00zł w tym 23% podatku VAT
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową i usługową.
3.Działka nr 145 o pow.0,72ha w miejscowości Grabnik
        cena wywoławcza       -    28 359,00zł  w tym 23% podatku VAT
        w części tj. 0,13ha przeznaczona  pod budownictwo zagrodowe, jednorodzinne i usługowe w pozostałej części tereny leśne.
4.Działka nr 146 o pow. 0,46ha w miejscowości Grabnik
        cena wywoławcza    -    4900,00zł
        przeznaczenie w planie  - tereny upraw rolno – leśnych.
5.Działka nr 162 o pow. 0,59ha w miejscowości Grabnik
        cena wywoławcza   -        17 435,00zł w tym 23% podatku VAT
        w części tj. 0,07ha przeznaczona pod budownictwo zagrodowe, jednorodzinne i usługowe w pozostałej części tereny leśne.

    Pierwszy  ustny przetarg   nieograniczony  odbędzie  się  dniu 20 września 2013r. od godz.10 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36.
    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział
w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym  Urzędu Miejskiego do dnia 16 września  2013r.
Nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
    Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast wadia pozostałym uczestnikom przetargu podlegają zwrotowi.
    Osobie , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie , pokój nr 9 lub telefonicznie (084) 6607691.
    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Krasnobród, 12 sierpnia 2013r.

Goganet