PRZETARG NIEOGRANICZONY DOTYCZĄCY USŁUG PROMOCYJNYCH TRZECH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW RPO WL

Zamówienie podzielone zostało na pięć pakietów. 

W każdym pakiecie znajdują sie wszystkie wymagane formularze dokumentów niezbędne do złożenia oferty w określonej części zamówienia (pakiecie). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich części zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu znajdują sie poniżej w załącznikach.    

 

Pliki do pobrania


Goganet