Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę - operatora zarządzającego

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę  - operatora zarządzającego niżej wymienionymi nieruchomości stanowiącymi własność  Gminy Krasnobród położonymi  w Krasnobrodzie nad zalewem:
1.Działka oznaczona nr 1283/6 o pow.0.4551ha wraz z szaletem publicznym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1267/5 -wywoławczy czynsz dzierżawny – 5000,00zł. /brutto/.
2.Część działki oznaczonej nr 1220/3 o pow.0.3000ha i część działki nr 1267/5 o pow. ogólnej 0,5800ha – wywoławczy czynsz dzierżawny 5000,00zł./brutto/.
Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo  
w terminie do 15 sierpnia 2013r.        
Przetargi  odbędą  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-go Maja 36 w dniu 24 maja 2013r. od godz.1000  w kolejności jak wyżej.
Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić nie później niż trzy dni przed przetargiem na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0004 w Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski.
Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel.0-84 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winni zapoznać się w projektem umowy dzierżawy.
Osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,  wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 22  kwietnia  2013r.

Goganet