NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO GMINY KRASNOBRÓD

 

Wykonawcy wnoszący wadium w formie pienężnej proszeni są o przelew kwoty wadium na konto depozytowe Gminy Krasnobród jak niżej: 

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim odział w Krasnobrodzie                  

Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 -rachunek pomocniczy DEPOZYT


Goganet