Zorganizowanie 5 spotkań (konferencji, seminariów, paneli) w ramach projektu Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Zorganizowanie 5 spotkań (konferencji, seminariów, paneli) w ramach projektu
Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji
uzdrowiskowych i turystycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Osi Priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka Działanie operacyjne I.4. Promocja i współpraca.
Numer ogłoszenia: 463388 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

Pliki do pobrania


Goganet