Dostawa sprzętu, oprogramowania (systemu komunikacji) oraz zakup opracowanej bazy danych potencjalnych inwestorów, wraz z montażem i wdrożeniem oprogramowania.


Goganet