Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”


Goganet