Przeprowadzenie badań analitycznych, przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego

Przeprowadzenie badań analitycznych, przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego, w tym potencjału turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej oraz opracowanie strategii w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych regionów Polski Wschodniej i mapy drogowej rozwoju turystyki w gminach (dla trzech gmin Polski Wschodniej posiadających status uzdrowiska: Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów).

Pliki do pobrania


Goganet