Nabór wniosków od osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych

Krasnobród, 2012 .07.12
RGGKiI 6235.10.12


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniach 12-19 lip 2012 będzie prowadzony nabór wniosków od osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych (pokryć dachowych z eternitu) z terenu gm. Krasnobród. Nabór związany jest z rezygnacją jednej z osób zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2012. Aby spełnić warunek należy dostarczyć wypełniony wniosek wraz z poświadczeniem zgłoszenia robót budowlanych,  oraz aktem własności (ksero) lub innym dokumentem stwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością. Ze względu na ograniczone środki finansowe które ma przyznana gmina, pod uwagę będą brane budynki  o pow. dachu 190 - 200 m2 a o kolejności zdecyduje data wpływu kompletnego wniosku. (wnioski do pobrania w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie).


Goganet