Odwołany przetarg ogłoszony na dzień 20 lipca 2012r.

Burmistrz Krasnobrodu - działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651. z póź.zm.)- odwołuje przetarg ogłoszony na dzień 20 lipca 2012r. na godz.900 na działkę oznaczoną nr 14 o pow.2,04ha położoną w miejscowości Grabnik z powodu, iż w Sądzie Rejonowym w Zamościu wszczęte zostało postępowanie o zasiedzenie własności przedmiotowej nieruchomości.
Krasnobród 28.06.2012r.

Goganet