Informacja

Aktualnosci, Poniedziałek, 10 grudnia 2007

Powiatowy   Urząd  Pracy  w  Zamościu  informuje, że  osoby  rozpoczynające  działalność  gospodarczą   mogą    ubiegać  się  o  pomoc   finansową  w  wysokości 12.000zł /słownie:  dwanaście   tysięcy  złotych/.
Szczegółowych  informacji  udziela  Pani  Anna  DRAGAN  pracownik Powiatowego Urzędu  Pracy  w Zamościu  tel. 6383331 lub 6383360.

      


Goganet