ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Aktualnosci, Poniedziałek, 10 grudnia 2007

Burmistrz Miasta Krasnobród oraz konsultanci firmy Euro-Direct Consulting serdecznie zapraszają na konsultacje społeczne w ramach procesu przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnobród. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się z udziałem wszystkich środowisk społecznych miasta, a celem spotkania będzie określenie głównych kierunków przyszłego jego rozwoju.Spotkanie konsultacyjne dla beneficjentów programu odbędzie się 21 grudnia 2007, w godz. od 15.30 do 17.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury wg następującego harmonogramu: 

I. Konsultanci Euro - Direct Consulting1.   Problematyka rewitalizacji (prezentacja) - wstęp

II. Pracownicy Urzędu Miasta Krasnobródv  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-2015 – scenariusz działań wg samorządu lokalnego.v  Ustalenie zakresu rzeczowego prac rewitalizacyjnych dla własności Gminy Krasnobród (zabytki dziedzictwa kulturowego, infrastruktura techniczna, mienie komunalne). Konsultacje zadań do umieszczenia w programie rewitalizacji.

III. Instytucje kultury, instytucje oświaty, instytucje ochrony zdrowia v  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-2015 – scenariusz działań wg przedstawicieli grupy.v  Ustalenie zakresu rzeczowego prac rewitalizacyjnych dla budynków instytucji kultury i instytucji oświatowych dla których organem założycielskim jest samorząd Gminy Krasnobród.  

IV. Urzędy i instytucje użyteczności publicznej (straż pożarna, policja itd.) v  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-2015 – scenariusz działań wg przedstawicieli grupy.v  Ustalenie zakresu rzeczowego prac rewitalizacyjnych dla obiektów instytucji użyteczności publicznej. 

V. Kościoły i związki wyznaniowe  oraz Stowarzyszenia v  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-1015 – scenariusz działań wg przedstawicieli grupyv  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-2015 – scenariusz działań wg przedstawicieli grupy.v  Ustalenie zakresu rzeczowego prac rewitalizacyjnych dla budynków, których właścicielami są Parafie i  związki wyznaniowe.

VI. Przedsiębiorcyv  Rewitalizacja Miasta Krasnobród w latach 2007-2015 – scenariusz działań wg przedstawicieli grupy.v  Ustalenie zakresu rzeczowego prac rewitalizacyjnych wg przedsiębiorców.  

VII. Konsultanci Euro - Direct Consultingv  Podsumowanie spotkania. Pragniemy poinformować, iż Plan Rewitalizacji jest podstawą do ubiegania się o uzyskanie współfinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.Warunki uzyskania dofinansowania z EFRR są następujące:dotacja  do 85 %- wkład własny 15 % Dofinansowane mogą być tylko i wyłącznie projekty objęte Planem Rewitalizacji.Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają: 

  1. z ramienia Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Zastępca Burmistrza Krasnobrodu-  Zbigniew Michalski Tel. 502 216 262, 84/ 660 76 92  
  1. z ramienia Euro-Direct Consulting

Arkadiusz DołbaTel. 509-381-989, 81/463-77-99

Mieszkańcy Krasnobrodu, którzy mają propozycję inwestycji w mieście proszone są o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę można zostawić w Sekretariacie Urzędu Mista w Krasnobrodzie lub przynieść na planowane spotkanie w dniu 21.12.2007.


Goganet