VIIII Rajd Pieszy

Aktualnosci, Środa, 5 grudnia 2007

Krasnobrodzki Dom Kultury podtrzymując tradycję z lat ubiegłych organizuje VIII Rajd Pieszy " Piechotą do jesieni". Współorganizatorem rajdu jest Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny" Pełzaki" działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Krasnobrodzie.

Rajd ma na celu popularyzowanie turystyki pieszej oraz walorów przyrodniczych naszego regionu.Ponadto udział w nim stwarza wszystkim jego uczestnikom możliwośc obserwacji piekna i i bogactwa otaczajacej nas przyrody.

VIII Rajd Pieszy "Piechota do jesieni" organizowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży z terenu Miasta Ii Gminy Krasnobród.

Termin tegorocznego rajdu ustalono na dzień 10 grudnia (poniedziałek) na godzinę 9.30.

W załączniku podajemy szczegółowy program rajdu.

 


Goganet