Informacja Burmistrza Krasnobrodu

Aktualnosci, Piątek, 27 lutego 2015

 

W związku z ogłoszonym  w dniu 9 lutego 2015r. naborem na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze – Sekretarz Gminy Krasnobród, poniżej podaję do wiadomości listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego.

W wyniku przeprowadzonej  przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 29/15 Burmistrza Krasnobrodu, procedurą oceny formalnej złożonych przez kandydatów ofert,  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełniła Oferta Nr 1.
Do drugiego etapu konkursu został dopuszczony Pan Kazimierz Gęśla zam. Krasnobród.

   /-/ Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

 


Goganet