Konkurs Wielkanocny

Aktualnosci, Środa, 25 lutego 2015
Konkurs  Wielkanocny

Krasnobrodzki Dom Kultury zaprasza do udziału w KONKURSIE WIELKANOCNYM na najładniejszą palmę, pisankę, kartkę lub stroik świąteczny.

Zasady konkursu:

   1. Do  udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, bez względu  na  wiek,wykształcenie  czy  zawód.

   2. Prace wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub grupowo należy dostarczyć do Krasnobrodzkiego Domu Kultury do 25 marca 2015r. (środa)

              3. Prace  należy  podpisać:  imię  i  nazwisko  wykonawcy,  wiek,  w przypadku uczniów należy podać klasę i nazwę szkoły.

              4. Najlepsze  prace  zostaną nagrodzone.

   5. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie w KDK.

              6. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród nastąpi

       31 marca 2015r. (wtorek)

   7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.krasnobrod.pl oraz w kwietniowym wydani „Gazety Krasnobrodzkiej”.

 

 W załączniku plakat.


Goganet