E-PIT

Aktualnosci, Środa, 18 lutego 2015
Informujemy, że tak jak w roku ubiegłym Burmistrz Krasnobrodu, w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu oferuje pomoc w rozliczeniu i przesłaniu droga elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2014 rok.
W dniach od 18 lutego br. do 30 kwietnia br., w każdy dzień roboczy w godzinach od 1300 do 1500 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. nr 5 będzie możliwe przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną.
Dostępne będzie stanowisko komputerowe, a przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego będą udzielać instruktażu z zakresu sposobu przygotowania i przesyłania dokumentów podatkowych drogą elektroniczną.

Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są następujące dokumenty:
•informacja o osiągniętych w 2014 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C),
•informacja o wysokości przychodu za 2013r. (np. kopia zeznania podatkowego za 2013r.) niezbędna do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej

W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
•ulga na dzieci – numer pesel dziecka/dzieci lub imię i nazwisko, datę urodzenia
•inne ulgi – wyliczona kwota ulgi podlegająca odliczeniu w zeznaniu
•w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego: numer KRS organizacji.


Goganet