Odbiór końcowy ul. Wiśniowej

Aktualnosci, Piątek, 30 kwietnia 2021
Odbiór końcowy ul. Wiśniowej

W dniu 30.04.2021 r. Komisja odbiorowa w obecności Wykonawcy, Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonała odbioru końcowego robót realizowanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”. Roboty budowlane polegały na wykonaniu nawierzchni drogi i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem. Przebudowano także chodnik przy przejściu dla pieszych.

Zostały zamontowane elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu pieszych. Przejście wyposażono w płyty guzkowatego wykończenia powierzchni wyczuwalnej. Aktywne znaki drogowe wraz z czujnikiem ruchu pieszych, zasilane ogniwem słonecznym pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa.

Roboty wykończeniowe polegały na obsianiu poboczy i skarp oraz umieszczeniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość umowy wykonanych i odebranych robót wynosi 233 579,72 zł brutto.

Galeria zdjęć


Goganet