Przebudowa ul. Wiśniowej

Aktualnosci, Piątek, 16 kwietnia 2021
Przebudowa ul. Wiśniowej

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o długości 195,00 m, obsiane pobocza i skarpy. Planowany termin zakończenia budowy to 30.06.2021 r., jednak na chwilę obecną prace są już na ukończeniu. 
Zostaną jeszcze zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także elementy ulic (krawężniki oraz obrzeża betonowe).

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo budowlane ALTA Przemysław Kozłowski z Wólki Panieńskiej.

Kwota brutto umowy: 233 579,72 zł.

Galeria zdjęć


Goganet