Informacja

Aktualnosci, Poniedziałek, 18 sierpnia 2008

W dniu 21 sierpnia 2008r. (tj. czwartek) o godz. 16.00 w remizie OSP w Wólce Husińskiej odbędzie się XX sesja V kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Podjęcie uchwał:

1)ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Krasnobród do projektu pt. „Smaki i szlaki Roztocza”,
2)ws. zawarcia porozumienia na realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu „Smaki i szlaki Roztocza”,
3)ws. nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Krasnobród z przeznaczeniem na rozbudowę zalewu,
4)ws. upoważnienia Burmistrza Krasnobrodu do ustanowienia zabezpieczenia realizacji zadania pn.”Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Krasnobrodzie”,
5)ws. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

6.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Interpelacje i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.
        

       


Goganet