INFORMACJA O XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ - TERMIN 11 sierpnia 2017r. godz. 16:00

Aktualnosci, Piątek, 4 sierpnia 2017

Informuję, że w dniu  11 sierpnia 2017r. (tj. piątek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał:

 

 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
 • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
 2. Komunikaty i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/ Roland Wyrostkiewicz

 


Goganet